עורך דין גיא שצברג.

רחוב רסקו 30, בית שאן.

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.

לפרטים 077-3500650  | 052-3795993

 

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.  רסקו 30, בית שאן.

לפרטים 077-3500650

התנגדות לצוואה

התנגדות לצוואה מוגשת כאשר עולה חשש כי הצוואה שהוגשה למימוש ופורסמה תחת “בקשה לצו קיום צוואה” אינה תקינה או שיש לה מתנגדים. הסיבות להגשת התנגדות לצוואה הן רבות החל מפקפוק בהיותה של צוואה זו הצוואה האחרונה שכתב המנוח ועד לחשש כי היא נכתבה מתוך לחץ. 

את ההתנגדות לקיום הצוואה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. יש לעשות כן בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק לצורך הגשת ההתנגדות ואולם בפועל גם אם הוגשה התנגדות לאחר פרק הזמן הנ”ל וטרם ניתן צו קיום צוואה, הרי שההתנגדות, בדרך כלל, תועבר לדיון בבית המשפט לענייני  משפחה.

לעיתים אין מחלוקת לגבי תוקף הצוואה אלא לגבי פרשנותה וזאת מאחר ולשון הצוואה אינה מנוסחת באופן ברור או כי קיימות מס’ אפשרויות להבין את לשון הצוואה. 

במקרה כזה יש לנהל הליך לגבי לשון הצוואה והפרשנות שיש לתת לצוואה. בית המשפט שידון יחליט לגבי הפרשנות הראויה.

חשוב לזכור- גם לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, לפי העניין, אין המדובר בסוף פסוק! בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הירושה, ניתן להגיש בקשה לביטול צו הירושה או צו קיום הצוואה. אם כי חשוב לציין שמדובר בהליך משפטי מורכב המחייב עו”ד המתחמה בתחום .

 

לסיכום, תהליך התנגדות לצוואה תלוי במידה רבה בתנאים שבהם נכתבה. אם אתם חושבים כי הצוואה שנמצאת בידי הרשם לענייני ירושה אינה עדכנית, מומלץ לבדוק את סיכוייכם עם עו”ד לענייני ירושה בהגשת התנגדות לצוואה. כדי להגיש התנגדות לצוואה בצורה מקצועית ולהגדיל את הסבירות שהבקשה תתקבל הוסיפו הוכחות רבות ככל הניתן. אם יש בידיכם מסמכים רפואיים המעידים על מצבו הקוגניטיבי של הנפטר או צילומי וידיאו המעידים על תחושה של לחץ ואי נוחות לצד הנהנה בצוואה נדון בקשת התנגדות לצוואה הדבר יסייע רבות בשינוי התוכן הכתוב בה בבית המשפט.