עורך דין גיא שצברג.

רחוב רסקו 30, בית שאן.

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.

לפרטים 077-3500650  | 052-3795993

 

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.  רסקו 30, בית שאן.

לפרטים 077-3500650

לשון הרע

“כבוד האדם ושמו הטוב חשובים לעתים לאדם כחיים עצמם”  – נשיא ביהמ”ש העליון – אהרון ברק.

חוק איסור לשון הרע עוסק בהגנת כבודו של אדם ושמו הטוב באמצעות הטלת איסור על פרסום ביטויים העלולים להשפילו ולבזותו.

החוק מגדיר מהי לשון הרע ואוסר על השימוש בה.

החוק  תשכ”ה 1965 מציין מקרים מסוימים בהם כן מותר לפרסם את אותם הפרטים הנחשבים ללשון הרע.

החוק נגזר מהזכויות לכבוד, לקניין ולפרטיות המעוגנות בחוקי יסוד: כבוד האדם וחירותו, והוא מאזן בין חופש הביטוי והעיתונות מחד, לבין הזכות לכבוד ולשם טוב מאידך. 

לשון הרע היא כל פרסום פוגע שנעשה בעל פה, בכתב או באינטרנט שעשוי לגרום לאדם או תאגיד כשמטרתו היא שנאה או לעג, השפלה או פגיעה במשרתו או במשלח ידו של התובע.

גם ביזוי אדם בשל גזעו, מוצאו, מינו או נטייתו המינית תיחשב ללשון הרע.

 לשון הרע:  סעיף 1 לחוק, מגדיר מהי לשון הרע וקובע בין השאר כי לשון הרע היא התבטאות שפרסומה העלולה לבזות, ללעוג ולהשפיל אדם, בשל מוצאו, גילו, דתו וכולי. כמו כן, אוסר חוק איסור לשון הרע, להתבטא בפומבי באופן שיפגע במשרתו של אדם, בעסק שלו או במקצועו.

צורת ההתבטאות:   פרסום:  חוק לשון הרע חל אך ורק על אמירות פומביות. האמירה אינה חייבת להיות בעל פה, אלא יכולה להיות בכתב, לרבות בתמונה, ציור וכדומה.

 אלמנט הפרסום קבוע בסעיף 2 לחוק.

סנקציה פלילית:  לשון הרע היא עבירה פלילית ועלווה אזרחית ,על כן קובע חוק איסור לשון הרע בסעיף 6 כי המפרסם לשון הרע, דינו מאסר של שנה.

סנקציה אזרחית:  הנפגע, רשאי להגיש תביעה אזרחית ולקבל פיצוי כספי. כמו כןמעניק חוק לשון הרע, אפשרות לתובע, לקבל פיצוי ללא הוכחת הנזק שגרם לו הנתבע, והדבר מופיע בסעיף 7 א’ לחוק.

במידה ואדם הוציא לשון הרע כנגדכם או במידה ונתבעתם המלצתנו הראשונה היא לאסוף את הפרסום הרלוונטי ולתעד אותו בהקדם האפשרי, לעיתים הצד האחר מעלים עדויות שיכולות לעזור לכם בכל בתביעת לשון הרע. כמו כן, וככל שהיקף הפגיעה מפרסום לשון הרע גדול יותר, או לחילופין סכום התביעה גבוה יותר נמליץ בחום להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתביעות לשון הרע / הוצאת דיבה, על מנת לכלכל את המשך צעדיכם בחוכמה.