עורך דין גיא שצברג.

רחוב רסקו 30, בית שאן.

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.

לפרטים 077-3500650  | 052-3795993

 

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.  רסקו 30, בית שאן.

לפרטים 077-3500650

משמורת

המשמורת הינה הסדר הקובע את חלוקת זמני השהות של הילדים עם ההורים.

בקביעת המשמורת קיימת חזקה כי ילדים עד גיל 6 יהיו במשמורת אימם למעט במקרים חריגים ולאב יקבעו זמני שהות עם הילדים, זוהי “חזקת הגיל הרך”.

בטרם נקבעת המשמורת, ביהמ”ש מבקש תסקיר סעד אשר מוגש ע”י עובדת סוציאלית שבוחנת את המצב בכל אחד מהבתים ואת התנהלותו של כל הורה עם הילדים ובהתאם לכך נותנת המלצות בעניין המשמורת וזמני השהות לבית המשפט. לתסקיר זה ישנה משמעות מכרעת בעניין המשמורת והוא אף משפיע על יתר ההליכים בין הצדדים.

ישנן מספר סוגי משמורת:

  1. המשמורת הנפוצה והמוכרת לנו היא משמורת יחידנית בה אחד ההורים מקבל לידיו את המשמורת, בד”כ האם (בגלל חזקת הגיל הרך) תוך קביעת זמני שהות בין הילדים והאב.
  2. משמורת משותפת לאחרונה מתרחבת הגישה התומכת במשמורת משותפת אשר קובעת כי שני ההורים יהיו משמורנים על ילדיהם תוך חלוקת זמני שהות שווים או כמעט שווים עם הילדים. חשוב לציין כי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים תומכים ומעודדים את הגישה של משמורת משותפת.
  3. משמורת מפוצלת– פחות נפוצה, קובעת כי המשמורת על הילדים תפוצל וכי חלק מהילדים יהיו במשמורת אב וחלק יהיו במשמורת אם תוך קביעת זמני שהות בין הילדים להורה ששהם אינם במשמורתו.

חשוב לציין כי הגדרת המשמורת על ידי בית המשפט לא באה לבטל את הזכות והחובה של ההורה כלפי ילדיו, ויש להפריד בין האפוטרופסות לבין המשמורת, ההורה שאינו משמורן נשאר אפוטרופוס של הילד, כלומר, הוא עדיין מחויב לדאוג לשלומו, חינוכו, בטחונו, וצרכיו וזוהי חובתו על פי חוק. בעוד שהמונח משמורת נתייחס לשהות הפיזית של הקטין בבית אחד מהוריו.

למותר לציין כי ההחלטה בעניין משמורת ילדים וחלוקת זמני שהות אינה סופית. אם חל שינוי נסיבות מהותי, יכול מי מההורים לפתוח מחדש את עניין המשמורת בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני בהתאם לטובת הילד. עניין זה ייבחן מחדש ככל שהעניין יגיע לפתחו של בית המשפט.