עורך דין גיא שצברג.

רחוב רסקו 30, בית שאן.

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.

לפרטים 077-3500650  | 052-3795993

 

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.  רסקו 30, בית שאן.

לפרטים 077-3500650

צוואה

צוואה היא ציווי משפטי של האדם אשר מורה כיצד לחלק את רכושו בין יורשיו לאחר מותו.

על הצוואה להיות כתובה כשאר המצווה נמצא בכשירות משפטית ודעתו צלולה.

חשוב לברר שהצוואה לא נעשתה בכפייה ע”י גורמים חיצוניים.

היורשים הכתובים בצוואה זכאים להגיש בקשה לבית המשפט על מנת לקבל צו קיום לצוואה .

לאחר קבלת צו הקיום יוכלו היורשים לקבל את הרכוש כפי שצווה בצוואה. 

למי כדאי לכתוב צוואה?

לכל אדם בגיר, כמעט, כדאי לכתוב צוואה, מכיוון שבאמצעות הצוואה אותו אדם קובע עפ”י רצונו ושיקול דעתו הבלעדיים, מה ייעשה ברכושו לאחר תום ימיו.

עריכת צוואה כרוכה בתשלום נמוך יחסית ואין כל סיבה הגיונית להמתין לגיל מופלג כדי לערוך אותה. כולנו מקווים לאריכות ימים אולם איננו יכולים להבטיח זאת ועל כן רצוי שאדם ייתן  הוראות מדויקות באשר לחלוקת רכושו עפ”י רצונו ושיקול דעתו הבלעדיים ללא קשר לגילו או למצבו הרפואי.

למה כדאי לכתוב צוואה?

  1. חלוקה שונה מזו שקובע חוק הירושה .
  2. התייחסות פרטנית לכל נהנה מכוח הצוואה.

3  מניעת סכסוכים משפחתיים ואחרים .

  1. חיסכון במס.
  2. חלוקת רכוש גם למי שאינו נמנה על בני משפחת המצווה ו/או למוסדות שונים.
  3. התאמת חלוקת הרכוש למצב בו בני זוג חיים יחד מבלי להיות נשואים (ידועים

בציבור).

  1. התאמת חלוקת הרכוש למצב בו בני זוג נשואים, אבל חיים בנפרד (משום שטרם

ניתן גט).

עריכת צוואה- המסלול האקטיבי

עריכת צוואה הינה פעולה אשר אדם יכול לבצע לבדו או באמצעות איש מקצוע מתאים, דהיינו עורך דין.

במצבים פשוטים וברורים וכאשר על פניו הסבירות שגורם כלשהו יתנגד לקיומה של צוואה נמוכה די בכך שהמצווה יערוך צוואה בעצמו, צוואה בכתב יד, בה יביע את רצונו הפשוט והברור.

בכל מקרה בו הצוואה סבוכה יותר או מכילה הוראות מורכבות כמו גם במצבים בהם קיים חשש שצד שלישי כלשהו יגיש התנגדות לקיום צוואה – רצוי מאוד לערוך צוואה בעדים, בפני עורך דין.