עורך דין גיא שצברג.

רחוב רסקו 30, בית שאן.

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.

לפרטים 077-3500650  | 052-3795993

 

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.  רסקו 30, בית שאן.

לפרטים 077-3500650

תביעות כספיות

תביעות כספיות הן התביעות השכיחות ביותר המוגשות לבתי המשפט האזרחיים בישראל. 

תביעה כספית היא תביעה המוגשת לבית משפט אזרחי כשהסעד המבוקש הוא סעד כספי, והתובע למעשה תובע סכום כסף המשקף את תביעתו.

 

תביעות חוק החוזים:  כאשר נכרתים הסכמים על הצדדים לכבדם. במקרה של הפרת חוזה, צד לחוזה שהופר יכול לתבוע את מפר החוזה ולבקש סעדים המנויים בחוק החוזים. 

פיצויים כספיים הם סעד פופולרי במקרה של הפרת חוזה.

תביעות על רקע אישי:  גירושים, ירושה, סכסוכי שכנים, תביעת לשון הרע וסכסוכים בין חברים  הם רקע להגשת לא מעט תביעות כספיות. 

תביעות נדל”ן: בענף הנדל”ן יש לא מעט סכסוכים המתגלגלים לפתחו של בית המשפט בדמות תביעה כספית. בעיקר נפוצות תביעות של משכיר נגד שוכר וההפך, תביעות בין צדדים לחוזה מכר מקרקעין, תביעה בגין הפרת זכות קניינית, תביעה בגין ליקויי בניה וכיו”ב.

תביעות נזיקין:  תביעות נגד חברות ביטוח, תביעות רשלנות רפואית ,עיריות, מועצות מקומיות, מוסדות השכלה, מעסיקים. התביעה במקרה זה תהיה לפיצוי כספי בגין נזק שנגרם לתובע עקב עוולה נזיקית שביצע הנתבע אשר מפורטת באחד מהחוקים והתקנות.

תביעות בעולם המסחרי  והעסקים: בעולם המסחרי והעסקי נוצרים אין ספור מצבים בהם גוף או אדם נאלץ לתבוע גוף או אדם אחר ולבקש סעד כספי. זה יכול להיות במקרים בהם לא שולם חוב, לא ניתנה תמורה, התקבלה סחורה פגומה, הופרה התחייבות חוזית, לא הועברו תשלומים, נוצר סכסוך בין שותפים עסקיים, נוצר סכסוך בין ספקים ונותני שירותים, הופרה התקשרות חוזית בענייני תאגידים, הופרו כללי התחרות ההוגנים על ידי עסקים מתחרים ועוד. 

סיכוייה של תביעה כספית להצלחה עולים בתנאי שהיא מתבצעת על ידי עו”ד מוכר בתחום זה ובתנאי שקודמת לה עבודת הכנה מסודרת. טרם הגשת התביעה, חשוב להיערך לכל התרחישים האפשריים שיכולים להיות ולחזות מראש את כל הטיעונים של הצד השני. במהלך התביעה חשוב להיות עם האצבע העל הדופק ולזהות את הכיוונים אליהם היא מתקדמת, תוך ניסיון לתת פתרונות ועדכונים שוטפים ללקוח. עו”ד מנוסה בתחום התביעות הכספיות יכול לסייע בהכנת כתב תביעה /הגנה ענייני, שאינו משאיר שאלות עליהן אין מענה ובכך להגדיל את הסיכויים לזכות בתביעה.