עורך דין גיא שצברג.

רחוב רסקו 30, בית שאן.

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.

לפרטים 077-3500650  | 052-3795993

 

שעות פעילות ימים א-ה 9:00 – 15:30.  רסקו 30, בית שאן.

לפרטים 077-3500650

צו ירושה

על מנת  לממש את רכושו ונכסיו של אדם שנפטר אך לא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה או לאחד מבתי הדין הרבניים בקשה לצו ירושה. צו ירושה הוא מסמך וצו משפטי, לרוב מטעם הרשם לענייני ירושה, שנועד להסדיר את חלוקת העיזבון של המנוח שלא השאיר צוואה. חשוב להדגיש כי צו ירושה אינו עוסק בפרטי העיזבון אלא נועד להצהיר מיהם היורשים על פי דין של המנוח ואיזה חלק מהעיזבון כל אחד מהם יקבל.

היורשים על פי דין רשאים להגיש בקשה לצו ירושה. הבקשה תוגש אל הרשם לענייני ירושה במחוזות הראשיים הנמצאים בתל אביב, בחיפה, בנצרת, ירושלים או באר שבע, בהתאם למקום מגוריו של הנפטר והבקשה תטופל בכפוף לתשלום אגרות.

 המבקש רשאי להגיש הבקשה למתן קבלת הצו גם לבית הדין הרבני.

הבקשה לקבלת הצו תפורסם בציבור, באמצעות הודעות בעיתונים, וכך מתאפשרת הגשת התנגדויות למתן הצו.

לאחר פרסום הבקשה  למתן צו הירושה בעיתונות, יתבקש היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות באי כוחו אצל האפוטרופוס הכללי, להביע את עמדתם ביחס לבקשה. 

ככל שאין מניעה לאישור הבקשה, ולא הוגשה כל התנגדות למתן הצו, יורה הרשם לענייני ירושה (או בית הדין הדתי אליו הוגשה הבקשה) על הוצאתו, כמבוקש.