צו ירושה

על מנת  לממש את רכושו ונכסיו של אדם שנפטר אך לא הותיר אחריו צוואה, יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה או לאחד מבתי הדין הרבניים בקשה לצו ירושה. צו ירושה הוא מסמך וצו משפטי, לרוב מטעם הרשם לענייני ירושה, שנועד להסדיר את חלוקת העיזבון של המנוח שלא השאיר צוואה. חשוב להדגיש כי צו ירושה אינו עוסק בפרטי העיזבון אלא נועד להצהיר מיהם היורשים על פי דין של המנוח ואיזה חלק מהעיזבון כל אחד מהם יקבל.

היורשים על פי דין רשאים להגיש בקשה לצו ירושה. הבקשה תוגש אל הרשם לענייני ירושה במחוזות הראשיים הנמצאים בתל אביב, בחיפה, בנצרת, ירושלים או באר שבע, בהתאם למקום מגוריו של הנפטר והבקשה תטופל בכפוף לתשלום אגרות.

 המבקש רשאי להגיש הבקשה למתן קבלת הצו גם לבית הדין הרבני.

הבקשה לקבלת הצו תפורסם בציבור, באמצעות הודעות בעיתונים, וכך מתאפשרת הגשת התנגדויות למתן הצו.

לאחר פרסום הבקשה  למתן צו הירושה בעיתונות, יתבקש היועץ המשפטי לממשלה, באמצעות באי כוחו אצל האפוטרופוס הכללי, להביע את עמדתם ביחס לבקשה. 

ככל שאין מניעה לאישור הבקשה, ולא הוגשה כל התנגדות למתן הצו, יורה הרשם לענייני ירושה (או בית הדין הדתי אליו הוגשה הבקשה) על הוצאתו, כמבוקש.

מזונות ילדים

מזונות ילדים הדין העברי על פי הדין העברי על האב חלה חובת מזונות ילדים,  וחובת האם היא משנית בלבד.חובת האם לתשלום מזונות חלה רק במקרים

קרא עוד »
צו ירושה

צו ירושה

צוואה הדדית היא למעשה שתי צוואות אשר נערכות בידי שני צדדים ובהן הצדדים מורישים זה לזה את רכושם תוך כדי הסתמכות זה על צוואתו של זו.

קרא עוד »

עו"ד גיא שצברג

צרו קשר

דילוג לתוכן